THÔNG TIN TRIỂN LÃM

– Thời gian: 27 – 29/11/2020 (Set up ngày 26/11/2020)

– Số lượng: 14 Startup Công nghệ

‘- Hình thức: Gian hàng triển lãm bao gồm backdrop, bàn và ổ điện (2 ổ)

Sơ đồ Gian hàng: