THÔNG TIN HỘI NGHỊ

Cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 cùng với đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực buộc phải thay đổi, tập trung Chuyển đổi số để thích ứng tồn tại và phát triển. Đây được đánh giá là thời điểm vàng để các Startup công nghệ số Việt phát triển nhanh chóng thành những THÁNH GIÓNG Công nghệ của Việt Nam và khu vực. Nhằm hưởng ứng NĂM CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, đồng thời góp phần phát triển lực lượng DN khởi nghiệp Công nghệ số (Digital Startups), VINASA phối hợp với Văn phòng 844 tổ chức chuỗi s kiện thúc đẩy Khởi nghiệp Công nghệ số trong khuôn khổ Techfest Quốc gia 2020.

Thời gian: 26/11/2020

Địa điểm: Phòng B103, toà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội