DIỄN GIẢ

Ông Mai Duy Quang

Ông Mai Duy Quang

Phó Chủ tịch VINASA phụ trách Startup
Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch VDI
Ông Trịnh Ngọc Bảo

Ông Trịnh Ngọc Bảo

Co-Founder & COO, Base.vn
Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Tổng Thư ký VINASA