STARTUP PITCHING

 • Thời gian: 13h30 – 17h00 ngày 26/11/2020
 • Số lượng: 10 – 15 Startup Công nghệ
 • Hình thức: Mỗi Startup sẽ có 15 phút bao gồm 7 phút thuyết trình và 8 phút hỏi đáp trước Hội đồng Các Nhà đầu tư Công nghệ số
 • Giải thưởng: 03 giải thưởng cho 03 Startup xuất sắc bao gồm:
  • Giấy chứng nhận Top 3 Start-up Chuyển đổi số
  • 01 buổi ăn tối cùng Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Nhà Đầu tư CNTT
  • Được trình bày với các giám khảo – là Nhà đầu tư trong CLB nhà đầu tư CNTT Việt Nam
  • Cơ hội nhận được đầu tư từ các Nhà đầu tư trong CLB nhà đầu tư CNTT Việt Nam
  • Miễn phí Phí Hội viên VINASA 2 năm đầu