Ông Trịnh Ngọc Bảo

Co-Founder & COO, Base.vnShare

Ông Trịnh Ngọc Bảo